Business development

Als de liquiditeitspositie hersteld is, is het tijd om de weg omhoog in te slaan. Conferma is vertrouwd met de revitalisering van bedrijven.

Of het nu gaat over strategisch, commercieel, productie of personeelsbeleid, Conferma biedt een heldere kijk op de situatie, omschrijft heldere acties die genomen moeten worden en zorgt voor een heldere implementatie.

Overigens kunnen ook gezonde bedrijven behoefte hebben om hun strategie en werkwijze (periodiek) kritisch te toetsen. Een bedrijf dat in de voorste linies van zijn bedrijfstak wil blijven krijgt het steeds moeilijker. Oorzaken hiervan kunnen zijn de toenemende concurrentie, productlevenscycli die steeds korter worden en klanten die kritischer worden en steeds hogere eisen stellen.

Een belangrijke voorwaarde om de continuïteit van een onderneming te waarborgen is dan ook het goed organiseren van het proces van business development.