Corporate recovery

Onder Corporate Recovery verstaat Conferma het begeleiden van een organisatie die zich in een ernstige (crisis) situatie begeeft. De levensvatbaarheid van de onderneming kan zelfs in gevaar zijn.

Bij het ombuigen van deze negatieve trend is tijd een essentiƫle factor. Over het algemeen ontbreekt de tijd en is het vanwege liquiditeitsproblemen belangrijk om snel maatregelen te treffen. Hoe langer men wacht, hoe beperkter het aantal oplossingen. Snelheid in handelen is essentieel.

De maatregelen kunnen variƫren van personele sanering tot herfinanciering of van een crediteuren akkoord tot een sterfhuisconstructie.

Conferma heeft ruime ervaring met recovery trajecten in diverse branches en biedt hands-on ondersteuning. Indien onverhoopt duidelijk wordt dat een reorganisatie of doorstart niet mogelijk is, dan staan wij u bij om de schade bij een eventueel faillissement voor uzelf en derden zoveel mogelijk te beperken.