Ondernemers advies

U kunt bij Conferma terecht voor advies en ondersteuning gericht op de bedrijfsvoering en bijzondere ondernemingsvraagstukken. Als klankbord, sparring partner en consultant geven wij advies op feitelijk alle gebieden die een moderne onderneming kenmerkt. U kunt hierbij onder andere denken aan:

Administratieve organisatie: Het ontwerpen, implementeren en beschrijven van de administratieve organisatie en interne controlesysteem om zo de onderneming goed te kunnen besturen.

Personeelszaken: Personeel is een belangrijke succesfactor binnen iedere onderneming. Een goed personeelsbeleid is dan ook belangrijk. Bij contracten en arbeidskwesties kunnen wij vanuit een brede deskundigheid, ondersteuning bieden bij het maken van beleid en uitvoering van personele vraagstukken.

Debiteurenbeheer: Incasso oplossingen voor het verbeteren van uw rendement op korte termijn.

Bedrijfsopvolging: Samen met de ondernemer wordt een tijdspad uitgezet waarbinnen de financiële, juridische en fiscale zaken in alle rust geregeld kunnen worden en waarbij een geschikte opvolger wordt gezocht. Het waarborgen van de continuïteit van de onderneming vormt hierbij een belangrijk aspect.